Dębnowski Ośrodek Kultury , zwany dalej DOK , działa na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dębnie o utworzeniu DOK / uchwała nr XLVIII/342/2002 z dnia 31.01.2002r. / oraz niniejszego statutu nadanego przez organizatora .

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.