PRAWO

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem bip.dok.debno.com
 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator - Dębnowski Ośrodek Kultury., prowadzący działalność pod adresem: ul. Daszyńskiego 20, 74-400 Dębno, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5971041725,
  o nadanym numerze REGON:  000285327, Nr w Rejestrze Kultury w Gminie Dębno: 2,
  świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronach:
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dębnowski Ośrodek Kultury, ul. Daszyńskiego 20, 74-400 Dębno, NIP: 597-10-41-725, REGON: 000258327. Tel: 95 760 23 00.

 2. Dębnowski Ośrodek Kultury, ul. Daszyńskiego 20, 74-400 Dębno powołał Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt:

Sebastian Mirończyk

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi oraz sprzedaży towaru — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu;

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi oraz sprzedaży — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem jest zyskanie nowych klientów i realizowanie większej liczby usług;

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem jest poznanie opinii klientów w celu dopasowania usług do ich potrzeb;

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem jest posiadanie wiedzy na temat klientów, którzy np. zgłosili sprzeciw wobec marketingu;

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona interesu majątkowego;

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym;

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem jest poznanie aktywności użytkowników;

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi i wynika to z przepisów prawa (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie ubezpieczeniowej, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom publicznym;

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy, tj. przetwarzanych w celu ewentualnego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Organizatorem DOK jest miasto i gmina Dębno, którego organy w zakresie swojej właściwości sprawują mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury.

Nadzór nad DOK w imieniu organizatora sprawuje Burmistrz Dębna.

Podstawowym celem statutowym DOK jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury w imieniu gminy Dębno,
dla której prowadzenie takiej działalności jest obligatoryjnym zadaniem własnym.

Wyciąg ze statutu:

Do podstawowych zadań DOK należy w szczególności :

 1.   kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 2.  gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
 4.  rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

& 6.

Swój cel i zadania DOK realizuje poprzez:

 1. prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, sekcji i kół zainteresowań,

 2. organizację imprez amatorskiego ruchu artystycznego: koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów, spotkań, prezentacji, recitali
  i innych form

 3. organizację imprez , takich jak : wystawy , odczyty , prelekcje , szkolenia , konferencje , zebrania , spotkania dyskusyjne , seanse filmowe, dyskoteki , bale , festyny , giełdy , loterie , aukcje oraz imprez rekreacyjnych

 4. prowadzenie edukacji muzycznej

 5. organizowanie szkoleń i warsztatów dla instruktorów zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz ich członków z terenu działania DOK

 6. prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich

 7. organizowanie imprez estradowych i artystycznych z udziałem artystów profesjonalnych

 8. działalność wystawienniczą , komisową , giełdową i antykwaryczną /sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego : instrumentów , sprzętu muzycznego , audiowizualnego , materiałów dekoracyjnych , papierniczych i szkolnych , strojów , płyt CD , płyt video i innych / oraz wydawniczą

 9. zleconą działalność techniczną polegającą na zapewnieniu oświetlenia , nagłośnienia , sceny lub dekoracji

 10. organizowanie imprez zleconych - okolicznościowych i innych

 11. oferowanie usług fonograficznych , plastycznych , muzycznych , gastronomicznych , transportowych , reklamowych i innych,

 12. dzierżawę i wynajem sal, pomieszczeń i posiadanych terenów.

 

Dębnowski Ośrodek Kultury , zwany dalej DOK , działa na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dębnie o utworzeniu DOK / uchwała nr XLVIII/342/2002 z dnia 31.01.2002r. / oraz niniejszego statutu nadanego przez organizatora .

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DĘBNOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W DĘBNIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

& 1

1.Dębnowski Ośrodek Kultury zwany dalej DOK jest samorządową instytucją

kultury Gminy Dębno.

& 2

1.Ośrodek działa na terenie Miasta i Gminy Dębno.

& 3

1.Dębnowski Ośrodek Kultury realizuje zadania i cele określone w statucie,

zadania wynikające z uchwał  Rady Miejskiej i rocznego planu działalności

merytorycznej.

Rozdział II

& 4

Regulamin określa:

1. organizację wewnętrzną DOK

2. zasady organizacji pracy

3. zakres działania komórek organizacyjnych

4. podstawowe zadania i obowiązki dyrektora i pracowników

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna DOK

& 5

W skład DOK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Biuro administracji i obsługi

2. Zespół upowszechniania kultury

                                                                                                     - wiejskie kluby kultury 

    & 6

Stanowiska pracy w komórkach organizacyjnych:

DYREKTOR

 

Biuro Administracji i Planowania:

Zespół Upowszechniania Kultury:

Główny Księgowy

Instruktor koordynator działań animacyjnych

Samodzielny Referent

Instruktor ds. planowania i organizacji imprez

Konserwator

Instruktor ds. świetlic wiejskich

Pracownik Gospodarczy

Akustyk

Sprzątaczka

Dekorator, grafik

Inni według potrzeb poza stałym stosunkiem pracy

Instruktor ds. muzyki

 

Instruktor ds. ognisk przedszkolnych i szkolnych

 

Instruktorzy poza stałym stosunkiem pracy:

- instruktor ds. plastyki

- instruktor ds. muzyki (chór, Big Band, zespół wokalny)

- instruktor ds. teatru

- instruktor ds. tańca

- instruktor ds. fotografii i filmu

- inni wg potrzeb

 

Rozdział IV

&7

Zasady organizacji pracy w DOK

1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo dyrektor, który jest powoływany

i odwoływany przez Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie

1. Dyrektor Ośrodka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i wykorzystaniu składników majątkowych przy zachowaniu wymogów określonych odrębnymi przepisami. Do czynności prawnych przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta i Gminy

2. Dyrektor jest przełożonym zatrudnionych w DOK pracowników

& 8

1. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wyznaczona przez niego osoba, która ponosi w tym czasie odpowiedzialność za całokształt powierzonych zadań i obowiązków. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

2. W razie dłuższej nieobecności Głównego Księgowego, Dyrektor zwraca się z prośbą do Burmistrza Dębna o oddelegowanie wykwalifikowanego pracownika Urzędu Miejskiego.

Rozdział V

Zakres działania komórek organizacyjnych

& 9

Do zadań Dyrektora DOK należy:

a. wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Ośrodka

b. organizowanie współpracy z Urzędem Miasta i Burmistrzem

c. podpisywanie pism wychodzących na zewnątrz

d. akceptacja dokumentów stanowiących dokonywanie wypłat i powstania zobowiązań Ośrodka

 1. e.  nadzór ogólny nad szkoleniem pracowników
 2. f. zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie i przeszeregowanie pracowników oraz decydowanie o wszystkich sprawach osobowych, kontrola przestrzegania dyscypliny pracy
 3. g. przyjmowanie skarg i wniosków w sprawach dotyczących działalności Ośrodka
 4. h. udzielanie wywiadów przedstawicielom prasy, radia i telewizji
 5. i. analiza wykonania budżetu
 6. j. sporządzanie planu pracy na dany rok kalendarzowy.

& 10

Zakres działania biura administracyjno-budżetowego:

obsługa finansowo-księgowa, w tym:

- sporządzanie planu finansowo-budżetowego ośrodka kultury oraz jego realizacja,

- dokonywanie operacji kasowo-bankowych

- bieżące i prawidłowe prowadzenie operacji księgowych,

- gospodarowanie funduszem płac i funduszem nagród,

- opracowywanie materiałow i analiz ekonomicznych

- realizacja zadań dotyczących zaopatrzenia emerytalnego pracowników

- kształtowanie systemu finansowania działalności kulturalnej,

- opracowywanie rozwiązań w sferze zatrudnienia i wynagrodzeń,

- nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy i czasu pracy,

- prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników,

- administrowanie majątkiem ruchomym oraz nieruchomym,

- ochrona p. poż. oraz bhp

- realizacja zadań dyrektora w zakresie obrony cywilnej,

- prowadzenie archiwum  ośrodka kultury oraz nadzór i kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

- sprawozdawczość finansowa i inna,

- prowadzenie zbioru przepisów prawnych związanych  z zakresem dzialania ośrodka kultury.

 

Do zadań pracowników gospodarczych należy:

- utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej wszystkich obiektów Ośrodka

i czuwanie nad właściwą jakością wyposażenia w sprzęt i urządzenie

- wykonywanie wszelkich prac remontowych i modernizacyjnych obiektów

- czuwanie nad właściwą eksploatacją urządzeń i obiektów Ośrodka

- wykonywanie wszystkich prac porządkowych i konserwatorskich

- zabezpieczenie obiektów i inwentarza Ośrodka przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem

& 11

Zakres działania zespołu upowszechniania kultury:

- opracowywanie założeń programów rozwoju kultury,

- opracowanie rocznego kalendarza imprez kulturalnych,

- realizacja postanowień zawartych w umowach, planach, programach i protokołach,

- opracowywanie założeń współpracy z zagranicą

- podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji kultury polskiej za granicą,

- upowszechnianie twórczości ludowej i folkloru, rozwój ara oraz twórczość estradowa,

- upowszechnianie muzyki, plastyki, różnych dziedzin wiedzy i działalność oświatowa,

- promowanie twórczości i wspieranie wartościowych przedsięwzięć,

- pomoc twórcom amatorom,

- udzielanie pomocy organizacjom narodowościowym w zakresie kultywowania tradycji i kultury mniejszości narodowych,

- współpraca z wydziałami Urzędów właściwymi dla spraw kultury i reprezentacjami samorządów,

- prowadzenie szeroko rozumianej działalności klubowo- rekreacyjnej,

- przedstawianie wniosków w sprawach przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia  twórcze i artystyczne,.

- prowadzenie dokumentacji działalności merytorycznej ośrodka kultury,

 - współpraca z domami i ośrodkami kultury,

- współpraca  ze stowarzyszeniami i organizacjami publicznymi o powołaniu społeczno - kulturalnym,

- organizacja szkoleń i warsztatów dla instruktorów świetlic wiejskich, instruktorów prowadzących zajęcia w ogniskach szkolnych i przedszkolnych.

- organizacja wyjazdów studyjno – seminaryjnych,

Rozdział VI

Podstawowe zadania i obowiązki dyrektora i pracowników:

1. Dyrektor

- kierowanie i koordynowanie pracami DOK

- realizacja zadań statutowych DOK

- realizacja kalendarza imprez kulturalnych gminy Dębno

- utrzymanie w należytym stanie majątku DOK

- udział w posiedzeniach Komisji i rady Miejskiej Dębna oraz prawidłowa realizacja uchwał RM

 

2. Główny Księgowy

- prowadzenie rachunkowości DOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami

- prowadzenie gospodarki finansowej DOK zgodnie z obowiązującymi zasadami

- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji DOK

- kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników

- planowanie budżetu

- zabezpieczenie gotówki

- prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

3. Samodzielny referent

- prowadzenie kancelarii DOK

- prowadzenie spraw kadrowych

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych

- prowadzenie spraw ubezpieczeniowych

- prowadzenie spraw BHP, ppoż

- prowadzenie dokumentacji

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

4. Konserwator i pracownik gospodarczy:

- utrzymywanie terenów DOK w czystości

- dokonywanie prac naprawczych i konserwacji urządzeń DOK

- wykonywanie prac remontowych

- wykonywanie prac fizycznych związanych z organizacją imprez

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

5. Sprzątaczka:

- utrzymanie czystości pomieszczeń w budynku DOK

- zaopatrzenie w środki czystości

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

6. Instruktor – koordynator działań animacyjnych

- koordynowanie działań animacyjnych

- pozyskiwanie partnerów zagranicznych  i utrzymywanie kontaktów w celu

wzajemnej współpracy, pisanie wniosków dot. pozyskiwania funduszy ze

środków unijnych i innych

- kontakty z mediami

- prowadzenie dokumentacji merytorycznej imprez DOK

- planowanie i organizacja imprez kulturalnych

-  odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

7.  Instruktor ds. planowania i organizacji imprez

- opracowanie rocznych planów pracy

- programowanie, planowanie i organizacja pracy merytorycznej

- praca z Amatorskim Ruchem Artystycznym

- prowadzenie dokumentacji i korespondencji merytorycznej

- prowadzenie i organizacja imprez kulturalnych

-  odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

8. Instruktor ds. świetlic wiejskich

- opracowanie rocznych planów pracy

- programowanie, planowanie i organizacja imprez kulturalnych

- animacja społeczności wiejskiej

- prowadzenie dokumentacji merytorycznej

-  odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

9. Akustyk

- nagłaśnianie imprez

- obsługa oświetlenia podczas imprez

- dbałość, konserwacja przekazanego sprzętu

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

10. Dekorator, grafik

- wykonywanie dekoracji na imprezy organizowane przez DOK

- projektowanie i wykonywanie opraw graficznych wewnątrz i na zewnątrz budynku DOK

- wykonywanie zaproszeń, plakatów, i innych prac plastycznych związanych z organizacją imprez i pracy w DOK

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

Instruktorzy poza stałym stosunkiem pracy:

1. Instruktor ds. teatru

- prowadzenie zajęć teatralnych

- organizacja imprez ARA i innych imprez kulturalnych DOK

- prezentacja grup teatralnych w DOK i poza ośrodkiem

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

2. Instruktor ds. tańca

- prowadzenie zajęć tanecznych

- organizacja imprez ARA i innych imprez kulturalnych DOK

- prezentacja grup tanecznych w DOK i poza ośrodkiem

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

3. Instruktor ds. plastyki

- prowadzenie zajęć plastycznych

- uczestnictwo w przeglądach plast., konkursach itp.

- organizacja plenerów plastycznych

- dbanie o wizerunek firmy

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

4. Instruktor ds. muzyki

- prowadzenie zajęć muzycznych

- prezentacje zespołów, solistów, duetów… na przeglądach ARA

- prezentacja zespołów na imprezach organizowanych przez DOK

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

5. Instruktor ds. fotografii i filmu

- prowadzenie zajęć fotograficzno - filmowych

- uczestnictwo w przeglądach fotograficznych, konkursach itp.

- organizacja plenerów fotograficznych

- dbanie o wizerunek firmy

- odpowiedzialność materialna i nadzór nad powierzonym mieniem

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

& 14

1. Regulamin organizacyjny zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy

& 15

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 01/2020

Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury

z dnia 20 kwietnia 2020 roku

w sprawie:

udzielenia upoważnienia do zastępowania Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury.

Działając na podstawie art. 13 ust.3 i art. 17 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406. ze zm.) oraz Statutu Dębnowskiego Ośrodka Kultury, wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie nr XLVIII/342/2002 z dnia 31.01.2002 roku.

§1

1. Udzielam upoważnienia Panu Michałowi Cholewińskiemu - stanowisko: Instruktor, koordynator działań animacyjnych do zastępowania Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie podczas nieobecności w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego, delegacji, urlopu, wyjazdu służbowego Dyrektora.

2. Upoważnienie o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
a. prowadzenie bieżących spraw DOK;
b. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym i zatwierdzanie ich do wypłaty;
c. zawieranie umów lub zleceń wykonania prac niezbędnych do właściwego funkcjonowania DOK;
d. udzielanie urlopów pracowniczych;
e. podpisywanie z dopiskiem "z upoważnienia dyrektora" faktur, pism i innych dokumentów.

§2

1. Działający w ramach zastępstwa pracownik nie jest upoważniony do:
a. zatrudniania nowych pracowników lub zleceniobiorców, rozwiązywania istniejących umów i pracę lub umów zlecenia oraz zmiany w/w umów;
b. zaciągania nowych zobowiązań w imieniu Dyrektora, chyba, że jest to niezbędne do bieżącego funkcjonowania w czasie zastępstwa, ale po konsultacji z Dyrektorem;
c. zmiany obowiązujących regulaminów i zarządzeń wprowadzonych przez Dyrektora.

§3

1. Upoważnienia udziela się na czas powołania dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie, nie dłużej niż do czasu ustania stosunku pracy pracownika lub odwołania niniejszego upoważnienia.
2. Udzielone upoważnienie dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.